Prípadová štúdia

Prípadová štúdia kúpy rezidencie Garden ako právnicka osoba

Pri kompletnej správe prenájmov našou spoločnosťou servisný poplatok zahŕňa vyťažovanie nájmami, upratovanie, správu nehnuteľnosti, údržba okolia, energie a poistenie) za najvýhodnejších podmienok v lokalite s poplatkom vo výške 33% z príjmov z prenájmov.

Zisk z prenájmu nehnuteľnosti.

375 884 EUR

Čistý zisk z prenájmu. Príjem z prenájmov nehnuteľnosti, s priemerným medziročným rastom 2%

Zisk z nárastu ceny nehnuteľnosti.

312 110 EUR

Zisk z nárastu hodnoty nehnuteľnosti.
Dlhodobý nárast hodnoty nehnuteľnosti 4% ročne (priemer za 20 rokov podľa dát z NBS)

Čistý zisk 687 994 EUR

Čistý zisk po zdanení spolu po 10tich rokoch.
(106% z obstarávacej z ceny Rezidencie Garden).

Majitelia podielov v Rezidenciách majú možnosť dosiahnutia rovnakého výnosu. Je našou snahou zoskupiť budúcich spolumajiteľov podľa ich investičného zámeru, a to buďto ako kúpu s cieľom využívať vlastnícky podiel pre osobnú potrebu, alebo práve s úmyslom dosiahnutia maximálneho výnosu z prenájmov. Celkový výnos z Rezidencie určenej na prenájom bude následne prerozdelený rovnomerne medzi majiteľov podielov a to na kvartálnej báze.

RokPríjem z prenájmov [EUR]Medziročný rast hodnoty 4% [EUR]Zisk spolu [EUR]
134.602
25.996
60.598
235.231

27.036
62.267
335.873
28.117
63.990

436.527
29.242
65.769

537.194
30.412
67.606

637.875
31.628
69.503

738.569
32.893

71.462
839.277
34.209
73.486
939.999
35.577
75.577
1040.736
37.000
77.737

Výpočet

Výsnosy

Vyťaženosť 60%.

Pri 60% vyťaženosti – 220 nocí v roku (bežný priemer iných nehnuteľností v lokalite).

Cena za noc 300 EUR.

300 EUR za noc (50 euro osoba noc).

Odvod DPH

Po odvedení povinnej 10% DPH z prenájmov (6 600EUR) zostane hrubý príjem 59 400 EUR.

Náklady

Správa prenájmov našou spoločnosťou (33% z 59 400 EUR = 19 602 EUR) zostane čistý nominálny príjem z prenájmov pred zdanením 39.798 EUR.

Zdanenie zisku

Odpis 2.5% ročne (40 rokov) z kúpnej ceny 649 900 EUR = 16 248 EUR (príjem oslobodený od dane).

39 798 EUR (príjem z prenájmov pred zdanením) – 16 248  EUR (odpis) = 23 551 EUR (Zdaniteľný zisk).

Zdaniteľný zisk 23 551  – 21% daň = 18 604,9 EUR.

Odvedená daň4 946 EUR.

18 604,9 EUR (zdaniteľný zisk po zdanení) + 16 248 EUR (odpis) = Čistý ročný zisk po zdanení 34 830 EUR.

Máte otázku ? Neváhajte nás kontaktovať.